2023

minusta
Teollisuuden tarvikkeet ja laitteet kehityksen mahdollistajana

Teollisuustarvikkeita- ja laitteita tehdessä käsitellään yleensä myös fysiikan ja tekniikan aiheita ja lainalaisuuksia. Joten aihe on siinä mielessä mielenkiintoinen. Yleensä laitteiden ja niiden osien suunnittelussa käsitellään osien, liikkeen ja niiden välistä suhdetta. Kaikkien osien tulee olla täydellisesti toimivia ja niiden valmistusta varten on tehty tarkat laskelmat. Teollisuudelta ja sen laitteilta saadaan ratkaisuja ympäristöongelmiin ja yhteiskunnallisiin pulmiin. Ala on siis hyvin tärkeä ja koko ajan kehittyvä. Suomessa on paljon yrityksiä, jotka tekevät omalla työpanoksellaan ja tuotteillaan vaivaa tämän eteen. Tässä blogissa on tarkoitus tuoda esille teollisuuden eri työkaluja, laitteita ja tarvikkeita. Lisäksi perustietoa aiheesta sekä ajan tietoa uutuuksista, kehityksestä ja tuoteinnovaatioita.

Haku
Kategoriat

Pumppaamojen merkitys jätevesiviemäröinnissä

24 March 2023
 Kategoriat: , Blog

Pumppaamot ovat tavallisesti maan sisään sijoitettavia sähkökäyttöisiä säiliöitä, joihin pumpattavaksi tarkoitettu neste kerätään. Tämä neste voi olla esimerkiksi sadevettä tai jätevettä. Jätevesien virtaus perustuu niin sanottuun paineviemäröintiin. Tähän tarvitaan asutusalueilla pienpumppaamoita, jotka ovat tulleet jo monelle omakotiasujalle tutuiksi. Taloyhtiöillä sen sijaan saattaa olla oma talokohtainen pumppaamo. Kuntakohtainen paineviemäröinti Kunnissa jätevedet johdetaan keskitetysti puhdistettavaksi. Viemärivesien virtaus perustuu jatkuvaan paineeseen jätevesiputkistoissa. Pumppaamot on tarkoitettu jätevesien pumppaamiseen paikoissa, joissa painovoimaisesti virtaavan putkiston rakentaminen ei ole mahdollista. lue lisää …

Pinoamisvaunut, lähes jokaisen varaston korvaamaton työkaveri

6 January 2023
 Kategoriat: , Blog

Varaston suunnittelussa on otettava huomioon varastoitava materiaali, varastossa tarvittava tekniikka, varaston pohjaratkaisu, sijainti sekä tavaroiden vaihtuvuus. Pinoamisvaunut ovat yleisimpiä varastoinnissa käytettyjä työvälineitä. Ne ovat käytössä monilla teollisuuden, kaupan ja logistiikan varastoilla. Pyörillä varustettuja pinoamisvaunut ovat käytännöllisiä myös kuormalavojen siirtämiseen ja kuljettamiseen, mutta parhaimmillaan ne ovat kuormalavojen pinoamisessa ja hyllyttämisessä. Pinoamisvaunu eli haarukkatrukki onkin varastoissa yleisimmin käytetty trukkityyppi. Pinoamisvaunut voidaan jakaa eri kategorioihin Pinoamisvaunut voidaan jakaa kahteen eri ryhmään, manuaaliseen sekä sähkökäyttöisiin malleihin. lue lisää …