Teollisuuden tarvikkeet ja laitteet kehityksen mahdollistajana

minusta
Teollisuuden tarvikkeet ja laitteet kehityksen mahdollistajana

Teollisuustarvikkeita- ja laitteita tehdessä käsitellään yleensä myös fysiikan ja tekniikan aiheita ja lainalaisuuksia. Joten aihe on siinä mielessä mielenkiintoinen. Yleensä laitteiden ja niiden osien suunnittelussa käsitellään osien, liikkeen ja niiden välistä suhdetta. Kaikkien osien tulee olla täydellisesti toimivia ja niiden valmistusta varten on tehty tarkat laskelmat. Teollisuudelta ja sen laitteilta saadaan ratkaisuja ympäristöongelmiin ja yhteiskunnallisiin pulmiin. Ala on siis hyvin tärkeä ja koko ajan kehittyvä. Suomessa on paljon yrityksiä, jotka tekevät omalla työpanoksellaan ja tuotteillaan vaivaa tämän eteen. Tässä blogissa on tarkoitus tuoda esille teollisuuden eri työkaluja, laitteita ja tarvikkeita. Lisäksi perustietoa aiheesta sekä ajan tietoa uutuuksista, kehityksestä ja tuoteinnovaatioita.

Haku
Kategoriat

Pumppaamojen merkitys jätevesiviemäröinnissä

24 March 2023
 Kategoriat: , Blog

Pumppaamot ovat tavallisesti maan sisään sijoitettavia sähkökäyttöisiä säiliöitä, joihin pumpattavaksi tarkoitettu neste kerätään. Tämä neste voi olla esimerkiksi sadevettä tai jätevettä. Jätevesien virtaus perustuu niin sanottuun paineviemäröintiin. Tähän tarvitaan asutusalueilla pienpumppaamoita, jotka ovat tulleet jo monelle omakotiasujalle tutuiksi. Taloyhtiöillä sen sijaan saattaa olla oma talokohtainen pumppaamo. Kuntakohtainen paineviemäröinti Kunnissa jätevedet johdetaan keskitetysti puhdistettavaksi. Viemärivesien virtaus perustuu jatkuvaan paineeseen jätevesiputkistoissa. Pumppaamot on tarkoitettu jätevesien pumppaamiseen paikoissa, joissa painovoimaisesti virtaavan putkiston rakentaminen ei ole mahdollista. lue lisää …

Pinoamisvaunut, lähes jokaisen varaston korvaamaton työkaveri

6 January 2023
 Kategoriat: , Blog

Varaston suunnittelussa on otettava huomioon varastoitava materiaali, varastossa tarvittava tekniikka, varaston pohjaratkaisu, sijainti sekä tavaroiden vaihtuvuus. Pinoamisvaunut ovat yleisimpiä varastoinnissa käytettyjä työvälineitä. Ne ovat käytössä monilla teollisuuden, kaupan ja logistiikan varastoilla. Pyörillä varustettuja pinoamisvaunut ovat käytännöllisiä myös kuormalavojen siirtämiseen ja kuljettamiseen, mutta parhaimmillaan ne ovat kuormalavojen pinoamisessa ja hyllyttämisessä. Pinoamisvaunu eli haarukkatrukki onkin varastoissa yleisimmin käytetty trukkityyppi. Pinoamisvaunut voidaan jakaa eri kategorioihin Pinoamisvaunut voidaan jakaa kahteen eri ryhmään, manuaaliseen sekä sähkökäyttöisiin malleihin. lue lisää …

Ohutlevy sopii monen tuotteen valmistusmateriaaliksi

13 June 2022
 Kategoriat: , Blog

Ohutlevy on ohutta metallilevyä, joka on valmistettu yleensä teräksestä, alumiinista tai kuparista ja se on yleensä noin 3 mm:n paksuista. Ohutlevyä käytetään erilaisten tuotteiden valmistamiseen teollisuudessa, rakentamisessa ja muissa kohteissa. Ohutlevytuotteita valmistetaan monin eri tavoin. Mukavaa, kun olet löytänyt blogin pariin. Tämänkertaisena aiheena on ohutlevy ja miten siitä valmistetaan erilaisia tuotteita. Ohutlevyä voidaan käsitellä monella eri tavalla tuotteiden valmistuksessa Ohutlevystä valmistetaan paljon erilaisia tuotteita ja sen valmistuksessa on monia erilaisia työvaiheita, kuten erilaiset leikkaukset, lävistykset, taivutukset ja venytykset. lue lisää …

Alipaineistaja pitää pölyn poissa ja sisäilman puhtaana remontin aikana

20 May 2022
 Kategoriat: , Blog

Alipaineistus on yleistynyt tavallisilla rakennustyömailla viime vuosina. Alipaineistuksessa remontoitavaan tilaan luodaan alipaine, tämä auttaa rakennuspölyn keräämisessä. Alipaineistajan ympärillä oleva ilmanpaine on suurempi ja pöly jää silloin suodattimeen, eikä pääse leviämään muihin tiloihin. Tällä tavoin työskentelyilma pysyy puhtaana sekä loppusiivous helpottuu. Alipaineistaja on siis lähes välttämätön apu, jos halutaan tehdä remontti pölyttömästi. Tervetuloa blogin pariin, tällä kertaa mietimme mitä ovat alipaineistajat ja mitä hyötyä niistä on remontoinnissa. Lyhyesti alipaineistajan toimintamenetelmästä Alipaineimuri on laite, joka mahdollistaa paine-eron tilojen välillä. lue lisää …

Vakuumipakkauskone parantaa monien elintarvikkeiden säilyvyyttä

23 June 2021
 Kategoriat: , Blog

Kesän sato kannattaa poimia talteen ja oikeilla säilöntämenetelmillä voi siitä nauttia vielä talvellakin. Kaikki elintarvikkeet ovat biologista ainesta, joten niissä tapahtuu muutoksia koko ajan. Ruokaa pilaavien mikrobien ja vaarallisten mikrobien pääsyä ruokaan ei voi kokonaan estää. Useimmat ruoat säilyvät vain rajoitetun ajan, mutta eri säilöntämenetelmillä ruoan säilyvyyttä voi pidentää. Säilyvyyden kannalta on myös olennaista, että sato korjataan oikeaan aikaan ja raaka-aineista poistetaan epäpuhtauksia. Marjat ja sienet kannattaa poimia kuivalla kelillä, kalat perata heti pyynnin jälkeen ja kasviksista puhdistetaan mullat heti keräämisen jälkeen. lue lisää …