Pumppaamojen merkitys jätevesiviemäröinnissä

minusta
Teollisuuden tarvikkeet ja laitteet kehityksen mahdollistajana

Teollisuustarvikkeita- ja laitteita tehdessä käsitellään yleensä myös fysiikan ja tekniikan aiheita ja lainalaisuuksia. Joten aihe on siinä mielessä mielenkiintoinen. Yleensä laitteiden ja niiden osien suunnittelussa käsitellään osien, liikkeen ja niiden välistä suhdetta. Kaikkien osien tulee olla täydellisesti toimivia ja niiden valmistusta varten on tehty tarkat laskelmat. Teollisuudelta ja sen laitteilta saadaan ratkaisuja ympäristöongelmiin ja yhteiskunnallisiin pulmiin. Ala on siis hyvin tärkeä ja koko ajan kehittyvä. Suomessa on paljon yrityksiä, jotka tekevät omalla työpanoksellaan ja tuotteillaan vaivaa tämän eteen. Tässä blogissa on tarkoitus tuoda esille teollisuuden eri työkaluja, laitteita ja tarvikkeita. Lisäksi perustietoa aiheesta sekä ajan tietoa uutuuksista, kehityksestä ja tuoteinnovaatioita.

Haku
Kategoriat

Pumppaamojen merkitys jätevesiviemäröinnissä

24 March 2023
 Kategoriat: , Blog


Pumppaamot ovat tavallisesti maan sisään sijoitettavia sähkökäyttöisiä säiliöitä, joihin pumpattavaksi tarkoitettu neste kerätään. Tämä neste voi olla esimerkiksi sadevettä tai jätevettä.

Jätevesien virtaus perustuu niin sanottuun paineviemäröintiin. Tähän tarvitaan asutusalueilla pienpumppaamoita, jotka ovat tulleet jo monelle omakotiasujalle tutuiksi. Taloyhtiöillä sen sijaan saattaa olla oma talokohtainen pumppaamo.

Kuntakohtainen paineviemäröinti

Kunnissa jätevedet johdetaan keskitetysti puhdistettavaksi. Viemärivesien virtaus perustuu jatkuvaan paineeseen jätevesiputkistoissa. Pumppaamot on tarkoitettu jätevesien pumppaamiseen paikoissa, joissa painovoimaisesti virtaavan putkiston rakentaminen ei ole mahdollista. Niiden sijoittaminen kunnallisen jätevesiputken varrelle edesauttaa paineen muodostumista, jolloin virtausta ei tapahdu vain alaspäin, vaan virtaussuunta voi olla myös ylämäkeen. Asutusalueilla on viemärilinjan varrella oltava tietty määrä jätevesipumppuja, jotta painetta syntyy ja jäteveden virtaus on sujuvaa. Viemäröinti on Suomessa organisoitu kuntakohtaisesti. Myös pienpumppaamoiden koko saattaa olla kuntakohtaisesti määritelty. Joskus kuitenkin tarvitaan poikkeavia mittoja asennusteknisistä syistä. Tällöin pumppusysteemeitä valmistetaan myös räätälöitynä asiakkaan mittojen mukaisesti.

Pienpumppaamoilla iso ympäristömerkitys

Nykyään lienee jokaiselle sanomattakin selvää, että jätevesiä ei saa johtaa käsittelemättöminä suoraan luontoon. Jätevesien johtaminen jätevedenpuhdistamoon tai imeytyskaivoon on ensiarvoisen tärkeää. Tässä pienpumppaamojen merkitys etenkin haja-asutusalueilla on iso. Pienpumppaamo paitsi pumppaa jäteveden, se myös hienontaa kiinteät aineet.

Viime vuosina haja-asutusalueiden jätevesien käsittely on yleistynyt silloin, kun kiinteistöllä ei ole mahdollisuutta johtaa jätevettä kunnalliseen putkistoon. Jos kiinteistö sijaitsee vesistön läheisyydessä, pumppaamot hienontavat ja suodattavat jätevedet, jotka johdetaan imeytyskaivoon, joka sijaitsee pidemmällä rantaviivasta tai vesistöstä.

Tärkeää huomioitavaa

Pumppaamon valintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten asennuspaikan geodeettinen korkeus, käytetyn paineputken halkaisija, pumpattavan nesteen määrä ja pumpun paineennostokyky. Nämä seikat on selvitettävä ennen kuin tiedetään, mikä on soveltuvin pumppu. Pumpun valinta on hyvä jättää ammattilaisen tehtäväksi.

Nykyisten PE-muovista valmistettujen pumppaamoiden käyttöikä on pitkä. Huolellinen hoito ja pumppaamoon kuulumattomien vierasmateriaalien pääsyn esto pidentävät pumpun käyttöikää entisestään.

Jätevesipumput ovat sunniteltu niin, että sinne saa johtaa vain jätevesiä. Sinne ei saa johtaa esimerkiksi hiekkaa, hygieniatarvikkeita, mitään muuta paperia kuin wc-paperia, tekstiilejä, puhumattakaan mistään kovista esineistä. Tällaiset vierasmateriaalit rikkovat pumpun tekniikan. Pumpun mennessä epäkuntoon on tärkeää ottaa yhteyttä ammattilaiseen. Oy Vevi - Va Ab valmistaa jätevesijärjestelmät ammattitaidolla.