Posts

minusta
Teollisuuden tarvikkeet ja laitteet kehityksen mahdollistajana

Teollisuustarvikkeita- ja laitteita tehdessä käsitellään yleensä myös fysiikan ja tekniikan aiheita ja lainalaisuuksia. Joten aihe on siinä mielessä mielenkiintoinen. Yleensä laitteiden ja niiden osien suunnittelussa käsitellään osien, liikkeen ja niiden välistä suhdetta. Kaikkien osien tulee olla täydellisesti toimivia ja niiden valmistusta varten on tehty tarkat laskelmat. Teollisuudelta ja sen laitteilta saadaan ratkaisuja ympäristöongelmiin ja yhteiskunnallisiin pulmiin. Ala on siis hyvin tärkeä ja koko ajan kehittyvä. Suomessa on paljon yrityksiä, jotka tekevät omalla työpanoksellaan ja tuotteillaan vaivaa tämän eteen. Tässä blogissa on tarkoitus tuoda esille teollisuuden eri työkaluja, laitteita ja tarvikkeita. Lisäksi perustietoa aiheesta sekä ajan tietoa uutuuksista, kehityksestä ja tuoteinnovaatioita.

Haku
Kategoriat

Elintarvikepakkaus ja sen pakkausmerkinnät

17 April 2020
 Kategoriat: , Blog

Elintarvikepakkauksia näemme joka puolella kaupoissa sekä arjessamme. Mutta kuinka paljon yleensä perehdymme niihin. Nämä merkinnät ovat apuna kuluttajille, jotta he osaavat tehdä valintoja tuotteita valittaessa. Ne edesauttavat turvallista ostopäätöstä, niin terveyden kuin taloudenkin kannalta. Seuraavassa kerrotaan lisää mitä elintarvikepakkauksissa tulisi olla ja miksi. Elintarvikkeen nimi ja sen ainesluettelon tulee olla selkeästi esillä. Nimestä tuote tunnistetaan ja ainesluettelosta kuluttaja voi katsoa onko siinä ainesosia, joita hän erityisesti haluaa olevan tai ei haluaisi olla ollenkaan. lue lisää …