Ohutlevy sopii monen tuotteen valmistusmateriaaliksi

minusta
Teollisuuden tarvikkeet ja laitteet kehityksen mahdollistajana

Teollisuustarvikkeita- ja laitteita tehdessä käsitellään yleensä myös fysiikan ja tekniikan aiheita ja lainalaisuuksia. Joten aihe on siinä mielessä mielenkiintoinen. Yleensä laitteiden ja niiden osien suunnittelussa käsitellään osien, liikkeen ja niiden välistä suhdetta. Kaikkien osien tulee olla täydellisesti toimivia ja niiden valmistusta varten on tehty tarkat laskelmat. Teollisuudelta ja sen laitteilta saadaan ratkaisuja ympäristöongelmiin ja yhteiskunnallisiin pulmiin. Ala on siis hyvin tärkeä ja koko ajan kehittyvä. Suomessa on paljon yrityksiä, jotka tekevät omalla työpanoksellaan ja tuotteillaan vaivaa tämän eteen. Tässä blogissa on tarkoitus tuoda esille teollisuuden eri työkaluja, laitteita ja tarvikkeita. Lisäksi perustietoa aiheesta sekä ajan tietoa uutuuksista, kehityksestä ja tuoteinnovaatioita.

Haku
Kategoriat

Ohutlevy sopii monen tuotteen valmistusmateriaaliksi

13 June 2022
 Kategoriat: , Blog


Ohutlevy on ohutta metallilevyä, joka on valmistettu yleensä teräksestä, alumiinista tai kuparista ja se on yleensä noin 3 mm:n paksuista. Ohutlevyä käytetään erilaisten tuotteiden valmistamiseen teollisuudessa, rakentamisessa ja muissa kohteissa. Ohutlevytuotteita valmistetaan monin eri tavoin. Mukavaa, kun olet löytänyt blogin pariin. Tämänkertaisena aiheena on ohutlevy ja miten siitä valmistetaan erilaisia tuotteita.

Ohutlevyä voidaan käsitellä monella eri tavalla tuotteiden valmistuksessa

Ohutlevystä valmistetaan paljon erilaisia tuotteita ja sen valmistuksessa on monia erilaisia työvaiheita, kuten erilaiset leikkaukset, lävistykset, taivutukset ja venytykset. Leikkausmenetelmiä ohutlevylle on kaksi, mekaaninen ja terminen. Mekaanisia menetelmiä ovat esimerkiksi lävistys ja suuntausleikkaus ja termisiä menetelmiä laser- ja polttoleikkaus. Termisillä menetelmillä voidaan tehdä monimutkaisempia muotoja, kuten kaarevia muotoja ja mekaaniset menetelmät sopivat paremmin yksinkertaisten muotojen leikkaamiseen. Ohutlevytuotteita valmistetaan myös levytyökeskuksilla ja jonotyökaluilla. Levytyökeskus on joustava tuotteiden valmistusmäärän suhteen ja jonotyökalut soveltuvat hyvin massatuotantoon, joissa kappaleita valmistetaan suuria määriä.

Erilaisia menetelmiä tuotteiden valmistuksessa

Mekaanisia menetelmiä ovat esimerkiksi suuntaisleikkaus, meistotekniikka, lävistys, taivuttaminen. Ohutlevyä leikataan yleisesti suuntaisleikkauksella, jolloin siitä leikataan erilaisia liuskoja ja muita suorareunaisia kappaleita. Meistotekniikka käsittää erilaisia leikkauksia ja muovauksia, jotka tehdään erilaisilla työkaluilla. Työkaluja köytetään puristimilla ja erilaisia käytettäviä leikkaustapoja ovat esimerkiksi lävistäminen, irrottaminen, nakertaminen ja muut leikkaustavat. Lävistyksessä metalliin tehdään erilaisia ja kokoisia reikiä pistimellä, jolla siitä irrotetaan pistintä vastaavan muotoinen kappale. Pistimellä painetaan metallilevyä, jonka alla on tyyny, joka estää sen vääntymisen. Taivuttamista käytetään lähes jokaiseen ohutlevytuotteeseen. Taivutusmenetelmiä on erilaisia ja niistä yleisin on särmäys, jossa taivutettava levy puristetaan ylä- ja alatyökalujen välissä. Ohutlevyä voidaan myös muotoilla venyttämällä se haluttuun muotoon. Erilaisia venytysmuovauksia ja syvävetoja käytetään ohutlevytuotteiden valmistuksessa myös paljon. Ohutlevytuotteita valmistaessa on tärkeää jo suunnittelu vaiheessa ottaa huomioon valmistustekniset rajoitteet ja mahdollisuudet. Tuotteet kannattaa suunnitella muodoiltaan mahdollisimman yksinkertaisiksi ja niin, että materiaalihukka olisi mahdollisimman pieni. Nykyään suunnittelussa voidaan myös käyttää apuna erilaisia tietokoneohjelmia, joilla voidaan simuloida esimerkiksi vaikeimpien kappaleiden muotoja. Ohutlevytuotteiden valmistaminen vaatii erikoisosaamista ja laitteita ja niitä valmistettaessa kiinnitetään erityistä huomiota myös työturvallisuuteen. Esimerkiksi Lankapaja Oy työstää ohutlevyä.