Alipaineistaja pitää pölyn poissa ja sisäilman puhtaana remontin aikana

minusta
Teollisuuden tarvikkeet ja laitteet kehityksen mahdollistajana

Teollisuustarvikkeita- ja laitteita tehdessä käsitellään yleensä myös fysiikan ja tekniikan aiheita ja lainalaisuuksia. Joten aihe on siinä mielessä mielenkiintoinen. Yleensä laitteiden ja niiden osien suunnittelussa käsitellään osien, liikkeen ja niiden välistä suhdetta. Kaikkien osien tulee olla täydellisesti toimivia ja niiden valmistusta varten on tehty tarkat laskelmat. Teollisuudelta ja sen laitteilta saadaan ratkaisuja ympäristöongelmiin ja yhteiskunnallisiin pulmiin. Ala on siis hyvin tärkeä ja koko ajan kehittyvä. Suomessa on paljon yrityksiä, jotka tekevät omalla työpanoksellaan ja tuotteillaan vaivaa tämän eteen. Tässä blogissa on tarkoitus tuoda esille teollisuuden eri työkaluja, laitteita ja tarvikkeita. Lisäksi perustietoa aiheesta sekä ajan tietoa uutuuksista, kehityksestä ja tuoteinnovaatioita.

Haku
Kategoriat

Alipaineistaja pitää pölyn poissa ja sisäilman puhtaana remontin aikana

20 May 2022
 Kategoriat: , Blog


Alipaineistus on yleistynyt tavallisilla rakennustyömailla viime vuosina. Alipaineistuksessa remontoitavaan tilaan luodaan alipaine, tämä auttaa rakennuspölyn keräämisessä. Alipaineistajan ympärillä oleva ilmanpaine on suurempi ja pöly jää silloin suodattimeen, eikä pääse leviämään muihin tiloihin. Tällä tavoin työskentelyilma pysyy puhtaana sekä loppusiivous helpottuu. Alipaineistaja on siis lähes välttämätön apu, jos halutaan tehdä remontti pölyttömästi. Tervetuloa blogin pariin, tällä kertaa mietimme mitä ovat alipaineistajat ja mitä hyötyä niistä on remontoinnissa.

Lyhyesti alipaineistajan toimintamenetelmästä

Alipaineimuri on laite, joka mahdollistaa paine-eron tilojen välillä. Kone, jossa on puhallin, asetetaan kunnostettavaan tilaan, ja sen jälkeen koneesta johdetaan ilmaa tilan ulkopuolelle joko letkun tai muoviletkun kautta. Tällöin alipaine luo tilaan paine-eron ja tilasta poistuva ilma kulkee vain laitteen läpi. Kun alipaineistaja on varustettu suodattimella, alipaineistaja kerää epäpuhtaudet ilmasta, ennen kuin ne poistuvat saneerattavan tilan ulkopuolelle.

Hyvin suoritetulla imulla voidaan tehokkaasti estää pölyn pääsy puhtaisiin tiloihin. Tämä helpottaa siivousta, eikä remontista aiheutuva pöly ehdi olemaan ongelma sivullisille.

Alipaineistuksen mitoitus tilaan sopivaksi

Perinteisten ohjeiden mukaan huoneet olisi alipaineistettava niin, että ilma vaihtuu vähintään kuusi kertaa tunnissa. Kun tilan lattiapinta-ala ja korkeus tiedetään, niiden avulla voidaan laskea kuutioiden määrä, joka kerrotaan halutulla ilmanvaihtovälillä tunnissa. Näin voidaan määrittää käytettävän imurin tehokkuus. Käyttökustannukset riippuvat suuresti remontoitavien kohteiden koosta ja käytettävien laitteiden määrästä. Tästä syystä koneiden suoria käyttökustannuksia on hyvin vaikea määritellä. Käytännössä kustannukset koostuvat alipaineistuslaitteen hankintahinnasta ja suodattimien kustannuksista.

Hankinnassa kannattaa siis ottaa huomioon imurin suodattimien hinta ja suodattimen pinta-ala, sillä se on tärkeä tekijä suodattimien vaihtovälin kannalta. Usein käy niin, että toisen alipaineistajan suodattimen yksikköhinta on huomattavasti alhaisempi, mutta pienen pinta-alan vuoksi vaihtoväli on lyhyempi, jolloin käyttökustannukset ovat korkeammat.

 Alipaineistajan käyttöä ei kuitenkaan pidä nähdä pelkkänä kustannuksena, sillä ne myös säästävät paljon. Se esimerkiksi laitteet helpottavat siivousta huomattavasti, parantavat työtehoa, sillä työntekijät eivät kärsi epämiellyttävästä pölystä. Imurin hankintahinta on suhteellisen korkea, jos käyttö on vähäistä, joten yksityisen remontoijan kannattaa vuokrata imuri paikallisesta konevuokraamosta. Alipaineistajat sinulle myy esimerikiksi Kivilinna Oy.