Metallityöt käsittävät hyvin laajan valikoiman erilaisia tehtäviä

minusta
Teollisuuden tarvikkeet ja laitteet kehityksen mahdollistajana

Teollisuustarvikkeita- ja laitteita tehdessä käsitellään yleensä myös fysiikan ja tekniikan aiheita ja lainalaisuuksia. Joten aihe on siinä mielessä mielenkiintoinen. Yleensä laitteiden ja niiden osien suunnittelussa käsitellään osien, liikkeen ja niiden välistä suhdetta. Kaikkien osien tulee olla täydellisesti toimivia ja niiden valmistusta varten on tehty tarkat laskelmat. Teollisuudelta ja sen laitteilta saadaan ratkaisuja ympäristöongelmiin ja yhteiskunnallisiin pulmiin. Ala on siis hyvin tärkeä ja koko ajan kehittyvä. Suomessa on paljon yrityksiä, jotka tekevät omalla työpanoksellaan ja tuotteillaan vaivaa tämän eteen. Tässä blogissa on tarkoitus tuoda esille teollisuuden eri työkaluja, laitteita ja tarvikkeita. Lisäksi perustietoa aiheesta sekä ajan tietoa uutuuksista, kehityksestä ja tuoteinnovaatioita.

Haku
Kategoriat

Metallityöt käsittävät hyvin laajan valikoiman erilaisia tehtäviä

11 March 2021
 Kategoriat: , Blog


Tämänkertaisessa teollisuuden työvälineisiin ja eri aloihin perehtyvässä kirjoituksessani kerron tarkemmin metallialasta. Aiheena ovat siis metallityöt. Mitä metallista valmistetaan? Mitä aloja metalliteollisuus tukee? Keitä tällä alalla on töissä? Nämä asiat selviävät lukemalla tämä kirjoitus.

Monipuolinen ala käsittää monta eri osa-aluetta

Metalliteollisuudella tarkoitetaan niitä teollisuuden aloja, joilla työstetään ja jalostetaan erilaisia metallista tehtyjä tuotteita. Näitä tuotteita ovat usein erilaiset osat, jotka päätyvät jatkokäyttöön esimerkiksi koneiden, laitteiden ja käyttötavaroiden osina. Yleensä metalliteollisuuden alle lasketaan niin kutsuttu perusmetalliteollisuus sekä auto-, konepaja- ja lentokoneteollisuus. Joskus myös elektroniikkateollisuus lasketaan tämän teollisuuden alan alle.

Ala on suuri työllistäjä Suomessa

Suomessa metalliteollisuudella on noin 400 vuotta vanha perinne ja se on edelleen yksi maamme suurimmista työllistäjistä. Sen eri osa-alueet, kuten metallin jalostus, tuotteiden, elektroniikan ja kulkuvälineiden valmistus sekä laitteiden korjaus, työllistävät lähes 200 000 ihmistä Suomessa.  Metallialalla toimii monenlaisia ammattilaisia. Hitsaajat, koneistajat ja valajat toimivat kaikki omien osa-alueidensa erikoisasiantuntijoina. Metallialan yrityksen vaihtelevat pienistä alihankikonepajoista suuriin, kansainvälisiin yrityksiin.

Tuotteita laivoista keittiövälineisiin

Metallialan tuotteita ovat siis muun muassa autojen, laivojen, lentokoneiden ja muiden kulkuvälineiden osat, rakennusmateriaalit, kuten teräksestä tehdyt palkit ja rakenteet, metallisäiliöt, elektroniikan ja sähkölaitteiden osat sekä metalliset käyttöesineet aina keittiövälineistä sisustuselementteihin. Ala on hyvin monipuolinen ja sillä riittää haastetta ja etenemismahdollisuuksia, jos sellaisia toivoo.

Metallialalle työllistytään usein ammattitutkinnon kautta. Eri tutkintojen kautta voi työllistyä eri tehtäviin. Näitä tutkintoja ovat muun muassa kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto sekä levyseppähitsaajan ja koneistajan tutkinnot. Nykypäivänä tämä ala on hyvin automatisoitunut, eli alan ammattilaiselta vaaditaan usein myös kiinnostusta erilaisia tietokoneohjelmia kohtaan. Toki alalla riittää edelleen myös käsityötä.

Konepajojen luvattu maa

Moni alan ammattilainen päätyy perustamaan oman konepajan. Näissä konepajoissa tehdyt metallityöt päätyvät usein palvelemaan jonkun toisen yrityksen tuotantoa, eli osia käytetään hyödyksi muilla teollisuuden aloilla. Alihankintakonepajat tuottavat osia asiakkaan tilauksen mukaisesti eri metalleista ja auttavat asiakasta myös erilaisten prototyyppien testaamisessa. Monella konepajalla on oma suosikkimateriaalinsa tai muu erikoisosaamisalueensa, joten jos olet aikeissa tilata jonkinlaista osaa omaan tuotantoosi, kannattaa se tilata tästä aiempaa kokemusta omaavalta konepajalta. Konepajapalveluita tarjoaa esimerkiksi Lankapaja Oy.