Elintarvikepakkaus ja sen pakkausmerkinnät

minusta
Teollisuuden tarvikkeet ja laitteet kehityksen mahdollistajana

Teollisuustarvikkeita- ja laitteita tehdessä käsitellään yleensä myös fysiikan ja tekniikan aiheita ja lainalaisuuksia. Joten aihe on siinä mielessä mielenkiintoinen. Yleensä laitteiden ja niiden osien suunnittelussa käsitellään osien, liikkeen ja niiden välistä suhdetta. Kaikkien osien tulee olla täydellisesti toimivia ja niiden valmistusta varten on tehty tarkat laskelmat. Teollisuudelta ja sen laitteilta saadaan ratkaisuja ympäristöongelmiin ja yhteiskunnallisiin pulmiin. Ala on siis hyvin tärkeä ja koko ajan kehittyvä. Suomessa on paljon yrityksiä, jotka tekevät omalla työpanoksellaan ja tuotteillaan vaivaa tämän eteen. Tässä blogissa on tarkoitus tuoda esille teollisuuden eri työkaluja, laitteita ja tarvikkeita. Lisäksi perustietoa aiheesta sekä ajan tietoa uutuuksista, kehityksestä ja tuoteinnovaatioita.

Haku
Kategoriat

Elintarvikepakkaus ja sen pakkausmerkinnät

17 April 2020
 Kategoriat: , Blog


Elintarvikepakkauksia näemme joka puolella kaupoissa sekä arjessamme. Mutta kuinka paljon yleensä perehdymme niihin. Nämä merkinnät ovat apuna kuluttajille, jotta he osaavat tehdä valintoja tuotteita valittaessa. Ne edesauttavat turvallista ostopäätöstä, niin terveyden kuin taloudenkin kannalta. Seuraavassa kerrotaan lisää mitä elintarvikepakkauksissa tulisi olla ja miksi.

Elintarvikkeen nimi ja sen ainesluettelon tulee olla selkeästi esillä. Nimestä tuote tunnistetaan ja ainesluettelosta kuluttaja voi katsoa onko siinä ainesosia, joita hän erityisesti haluaa olevan tai ei haluaisi olla ollenkaan. Tekstin tulisi olla selkeää ja erottua hyvin, jo lukumiellekkyydenkin takia. Allergisoivat aineet tulisi merkitä korostetusti. Tärkeitä asioita kuluttajille on pakkauksen koko, eli paino tai määrä, varsinkin hintavertailussa. Lisäksi tuotteen säilytysaika tai viimeinen suositeltu käyttöpäivä tulisi olla selkeästi esillä. Myös säilytysohje sekä käyttöohje on tarvittaessa oleellinen asia, jotta tuotteen käyttö on kuluttajalle turvallista ja miellyttävää. Samaan liittyy myös ravintoarvojen merkkaus sekä juomien alkoholipitoisuus.

Paketissa tulisi olla myös valmistajan nimi, paikka ja yhteystiedot selkeästi. Yleensä tämän yhteyteen merkitään myös yhteystieto, johon voi olla yhteydessä jos on reklamoitavaa tuotteeseen liittyen.

On kuitenkin tilanteita, joissa elintarvikkeeseen ei kuulu pakkausta. Tässä tapauksessa tuotetiedot tulee olla esillä selkeästi elintarvikkeen läheisyydessä sen myyntipaikassa. Tiedot voi antaa myös suullisesti kuluttajalle. Tällöin jossain tulee olla kirjoitettuna tämä, jotta asiakas tietää että hän saa lisätietoa tarvittaessa henkilökunnalta. Tiedot voivat olla myös vaihtoehtoisesti saatavilla sähköisessä muodossa. Pääasia on, että kuluttajalla on mahdollisuus saada tieto ostotilanteessa.

Tuoreiden vihanneksien, lihojen ja kalojen myynnissä merkintävaatimukset ovat erilaiset. Raa'an lihan eläimen kasvatusmaa, sekä naudan lihassa syntymä-, teurastus- ja valmistusmaa. Kalassa mainintana tulisi olla pyyntiaika ja paikka. Kun kasviksia irtomyydään, läheisyydestä tulisi löytyä alkuperämaa ja laatuluokka.

Nettimyynti on lisääntynyt viime vuosina todella paljon. Tämä tuo kuluttajille mahdollisuuden vertailla tuotteita sekä niiden hintoja ennen ostopäätöstä. Tästä syystä tuotepaketin tiedot tulisi olla mainittuna verkkokaupan tuotetiedoissa. On tietysti joitain tietoja, joita on mahdoton antaa kuten vähimmäissäilyvyysaika, viimeinen käyttöajankohta tai eränumero.

Myös pakkauksien materiaaleilla on paljon vaatimuksia, mutta niihin ei syvennytä tässä kirjoituksessa. Jos elintarvikepakkausten suunnittelu, sisältö ja valmistus kiinnostaa enemmän, voit kääntyä asiassa niitä tarjoavan yrityksen puoleen kuten esimerkiksi: Multivac.